Facebook pixel

A titoktartás nem csupán az ügyvédek vagy épp az orvosok kötelezettsége, egy hétköznapi ember sem mondhat el bármit bárkinek, nemcsak a munkahelyén, hanem a magánéletben sem. Mutatjuk, mire kell figyelni.

Rengeteg féle titok létezik, gondoljunk csak az üzleti titokra, a magántitokra, a levéltitokra, a gyónási titokra az orvosi titokra vagy a banktitokra, de a rendőröket is titoktartás köti például. Mindenről persze nem kell, s nem is érdemes tudnunk, ám vannak olyan esetek, amelyek az átlagember is érint(het)ik.

Ilyen a magántitok és levéltitok, ami mindenkit kötelez. A Polgári Törvénykönyvben találjuk meg a magántitok védelméről szóló rendelkezéseket, melyek szerint „a magántitok megsértését jelenti különösen a magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelen személlyel való közlése”.

Jó tudni, hogy a levéltitok megsértése bűncselekménynek számít.  A vonatkozó rendelkezések szerint levéltitkot sért az, aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve elektronikus hírközlő hálózat – ideértve az információs rendszert is – útján másnak továbbított közleményt kifürkész.

A jog nyelvéről magyarra fordítva mindez annyit jelent, hogy másnak szóló levelet, csomagot, zárt borítékot, e-mailt, messenger üzenetet, sms-t nem csupán nem illik, de nem is jogszerű illetéktelenül felbontani, megszerezni, illetéktelen személynek továbbítani.

A titoktartás másik nagy területe a munkahelyünk. Talán meglepő lehet, de nemcsak bizonyos foglalkozást űzők esetén van titoktartási kötelezettség,  A Munka Törvénykönyve titoktartási kötelezettséget ír elő mindenkinek. Kimondja, hogy „a munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.”

A lényeg, s ez minden területre vonatkozik, hogy figyeljünk arra, mikor, kivel, mit osztunk meg. A titoktartás arról szól, hogy egy adott információ mindig csak a megfelelő személyekhez jusson el. Éppen ezért, a különböző titkok esetén megtalálhatók azok a szabályok is, hogy szükség esetén azokat mikor, kivel és hogyan lehet megosztani, vagyis milyen esetekre nem terjed ki a titoktartási kötelezettség.