Facebook pixel

A megfelelő munkahelyi légkör kulcsfontosságú egy cég sikere szempontjából, s egy elviselhetetlen munkatárs komoly problémát tud okozni a kollégáknak és a munkáltatónak egyaránt. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Jogszerű ilyenkor az elbocsátás?

A Munka Törvénykönyve előírja: a munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni. Fontos azonban megemlíteni, hogy egy munkahelyen a személyiségi jogok is védelemben részesülnek. Így például az emberi méltóság, a becsület és jó hírnév, a magántitok vagy épp a testi épség. Ezeket nem csak a munkáltatónak, de minden egyes munkatársnak is tiszteletben kell tartani.
Adódik azonban a kérdés, hogy mitől és mikor lesz valaki elviselhetetlen mások számára. Akadnak ugyanis helyzetek, amikor egy személyt úgymond igazságtalanul bélyegeznek meg valamilyen vélt vagy valós tulajdonsága, származása vagy épp testi jellemzője miatt. Természetesen van olyan eset is, amikor a mások által nem kedvelt személy viselkedése áll a háttérben.
Az elviselhetetlenségnek is megvannak azonban a fokozatai, s ez a kulcskérdés. Munkajogi szempontból megközelítve ugyanis az elviselhetetlen munkatárs viselkedése olyan kirívó, bántó kell, hogy legyen, mely már a munkahelyi kötelezettségeink megsértését is maga után vonja.
Ahhoz, hogy a munkáltató eldönthesse, hogy jogszerűen elküldhet-e egy elviselhetetlen munkavállalót, elsőként pontosan tisztában kell lennie a felmondás szabályaival, amire a legtöbbször megfelelő indok alapján kerülhet sor (a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás kivétel, mert akkor nem kell indokolni ezt a lépést).
A munkáltató általi felmondásra fő szabály szerint a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt, a munkavállaló képességével összefüggő okból, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok miatt van lehetőség. Lényeges, hogy a felmondás okát meg is kell indokolni. Tartalmaznia kell azokat a konkrét tényeket, illetve körülményeket is, amelyek alapján sor került erre a lépésre. Az indoklásnak nagyon lényeges szerepe van, hiszen ez alapján dőlhet el a bíróságon, hogy jogszerű-e a felmondás.
Érdemes azonban megjegyezni, hogy a munkaviszony megszüntetése előtt meg kell próbálnunk lépéseket tenni a munkavállalók közötti nézeteltérések feloldására. Figyelmeztetésre is sor kerülhet, mely „ébresztő jel” lehet a kifogásolt magatartású kolléga részére. Arra azonban mindenképpen oda kell figyelni, hogy a figyelmeztetést követően ugyanazért már nem lehet elbocsátani a dolgozót.