Facebook pixel

Előfordulhat, hogy a munkáltatónak különböző okokból anyagi jellegű követelése van a munkavállaló felé. Jogosan merül fel a kérdés: megteheti a munkáltató, hogy közvetlenül a munkabérből vonja le ezeket az összegeket?

Ha röviden akarnánk válaszolni, akkor nem. Ennél azonban természetesen összetettebb a kérdés. Kárigény formájában vagy írásbeli felszólítás útján ugyanis semmi akadálya, hogy a munkáltató megpróbálja a fennálló követelését érvényesíteni a munkavállalóval szemben, azonban a hatályos munkajogi szabályok alapján, önhatalmúlag nem alkalmazhat levonást a munkabérből a munkavállaló kifejezett hozzájárulása nélkül.

Ugyan a bírói gyakorlat értelmében a munkavállalói hozzájárulás szóban is megadható, annak nehéz bizonyíthatósága miatt nem ajánlott ezt az eljárást alkalmazni. Az a legcélszerűbb, ha a munkavállalói hozzájárulást a felek egy erre irányuló írásbeli megállapodásban vagy akár előre, a munkaszerződésben, kellően konkrét megfogalmazással rögzítik a vitás helyzetek elkerülése végett.

Érdemes megjegyezni, hogy szintén a bírói gyakorlat értelmében munkabérnek minősül a munkabérből történő levonás alkalmazásának szempontjából a béren kívüli juttatás még akkor is, ha azt a munkaszerződés úgy határozza meg, hogy azt a felek nem tekintik juttatásnak.

Fontos szabály azonban, hogy a levonás még a munkavállalói hozzájárulás esetén sem lehet korlátlan az összegszerűség tekintetében. A végrehajtási törvény rendelkezései alapján legfeljebb a levonásmentes munkabérrészig, azaz a 2022. évben 28 500 forintig alkalmazható levonás a munkabérből munkavállalói hozzájárulás megléte esetén.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének, mentes a levonás alól, tehát a munkavállalónak legrosszabb esetben is 28 500 forint jövedelme a levonások után is érintetlenül kell, hogy maradjon. Nem fordulhat elő ugyanis olyan eset, hogy a munkavállaló a munkabéréből 28 500 forintnál kevesebbet kap kézhez, még akkor sem, ha ez azzal jár, hogy a követelését a munkáltató – még a munkavállalói kifejezett hozzájárulásának megléte esetén sem – nem tudja kielégíteni.

Vizsgáljuk meg most a kérdést a munkáltató szempontjából! Mit tehet a munkáltató abban az esetben, ha követelése keletkezik a munkavállalójával szemben, azonban a részéről hozzájárulással nem rendelkezik?

Az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb módja az igényérvényesítésnek a munkáltatói igények érvényesítését szolgáló fizetési felszólítás. Ennek előnye, hogy amennyiben a munkavállaló nem fordul 30 napon belül jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, úgy a fizetési felszólítás közvetlenül végrehajtható okirattá válik, miután a bíróság végrehajtási záradékkal látta el azt.

A fizetési felszólítás korlátját képezi, hogy legfeljebb a minimálbér háromszorosát meg nem haladó, vagyis a 2022. évben legfeljebb bruttó 600 000 forintos összegű igényét érvényesítheti ilyen formában a munkáltató. A munkáltatói igény jogalapja olyan munkáltatói követelés lehet, amely kárigényből, jogalap nélkül kifizetett munkabérből vagy más munkaviszonnyal összefüggő tartozásból ered.

A fizetési felszólítást azonban írásban kell közölni a munkavállalóval, amelynek a követelés indokát és a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást is tartalmaznia kell. Ilyenkor munkavállaló kerül lépéskényszerbe azáltal, hogy a fizetési felszólítás kézhezvételét követően már csak két út áll előtte: fizet, vagy bírósághoz fordul.